Gode inntekter om du vil leiga ut leilegheiten når du ikkje sjølv brukar den

Det er stor og aukande etterspørsel etter å leiga feriebustader i Myrkdalen, både sommar og vinter. Noen ynskjer at utleige skal inngå i finansieringa av fritidsbustaden. Det er det gode tilhøve for i Myrkdalen. Å leiga ut fritidsbustaden når du sjølv ikkje brukar han gjer at finansreknestykket blir hyggeleg. Kjøparar vert oppmoda til å leige ut fritidsbustaden når dei sjølve ikkje nyttar den.

Gone Skiing