Her ligg Myrkdalen Vest

Myrkdalen Vest ligg på vestsida av Myrkdalen. Det er ca 3 min med bil til Myrkdalen Fjellheisar og Myrkdalen Fjellandsby. I fylgje nytt framlegg til reguleringsplan, vil det koma skiheis i Myrkdalen Vest (ved Låven), eller knappe 300 meter opp frå leilegheitene.

Rundt 25 min. til golfbanen på voss og skianlegget der; Voss Resort.

Avstandar frå:
Bergen  126 km
Oslo 376 km
Stavanger    290 km
Sogndal 87 kmFoto: Svein Ulvund.

Raude heisar: Bygde.
Blå heisar: Planlagde.