Byggeplan for Myrkdalen Vest

Byggeplan - Myrkdalen Vest.
Hus 18 og 19 som inngår i byggetrinn 9 er ringa inn.