Byggeplan for Myrkdalen Vest

Byggeplan - Myrkdalen Vest.
Hus 16 og 17 som inngår i byggetrinn 8 er ringa inn.