Personvern

PERSONVERNERKLÆRING
 
Behandling av personopplysninger i Myrkdalen Vest AS.
 
www.myrkdalen vest.no har IKKE informasjonskapsler, så vi samler ikke inn noen informasjon om deg fra hjemmesiden. Personopplysninger vi lagrer får vi kun ved at du sender oss epost, ringer, eller på annen måte kontakter oss vedr leiligheter i Myrkdalen Vest.
 
Når du kontakter oss vil Paul K. Kyte behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
 
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Myrkdalen Vest AS ved daglig leder Paul K. Kyte.
Kontaktinformasjonen til Paul K. Kyte er:
Adresse: Lille Toppenhaug 14, 1353 Bærums Verk.
E-post: pk@myrkdalenvest.no
Telefon: 977 23450
Organisasjonsnr.: 987160810
 
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.
 
Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
 
  1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle ønsker vedr leilighetstype som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer for at vi skal kunne gi deg best mulig adekvat informasjon som svar på din henvendelse. Herunder kontaktinformasjon og hvilke ønsker du har vedr leilighet i Myrkdalen Vest.
 
Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.
 
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.
 
Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, dvs til du har bestemt deg for å kjøpe leilighet eller ikke.
 
Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  
 
For å ta i bruk dine rettigheter må du sende mail til behandlingsansvarlig på følgende mailadresse pk@myrkdalenvest.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
 
Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overenstemmelse med personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet på postkasse@datatilsynet.no
 
Endringer
Endring av våre tjenester og endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Vi vil sende deg informasjon om dette dersom vi har din mailadresse. Hvis vi ikke har din kontaktinformasjon, gjøres du oppmerksom på at oppdatert informasjon alltid vil finnes lett tilgjengelig på vår nettside.