Tilval

Kjøpar kan innanfor gjevne fristar velja andre løysingar som tilval. Det er også mogeleg med tilval utover det som står i prospektet. Kontakt utbyggar.