Skiheisalternativ

Skisse for dei to skiheisalternativa. Blå strek indikerer skiheisalternativ 1, den gule alternativ 2 og kvar dei startar. Den raude streken viser at avstanden opp til nedre heisstasjon for alt. 2 er ca 280 meter. Plassering/retning er ikkje nøyaktig, men meint som illustrasjon. Kartet som er nytta har ikkje innteikna alle planlagde bygg i Myrkdalen Vest.