Planar for Myrkdalen Vest

Planane for Myrkdalen Vest omfattar mykje meir enn leilegheiter. Vi planlegg å utvikle området til eit intimt og levande bygdasenter med fleire tilbod med særeigen ramme, tufta på lokale tradisjonar og lokal kultur.

Låven
Låven opna desember 2016. Dette er ein treffstaf med lettbeint filosofisk profil. I Låven er det ittepaoski laurdagar og feriedagar om vinteren. Det blir også arrangert konsertar mm. Her vil ein kunne arrangera selskap, kurs, møte og mindre utstillingar.